KALI KU

Education and Culture

Kali Ku ble stiftet 2013 av lærere ved Bryn og Hammerbakken barneskole i Bærum. Organisasjonen har som formål å fremme kulturforståelse mellom barn i Norge og Gambia, og fremme kvalitet i utdanningen for barn i utviklingsland, blant annet lese- og skriveopplæringen og styrking av morsmålets plass i opplæringen.

1. september 2019 overtok Kali Ku en førskole i landsbyen Madiana, som fikk navnet Little Mango Nursery School etter mangolunden den ligger i.

Det startet med at elever på Bryn og Hammerbakken skole i 1985 samlet inn penger til ei ku, som fikk navnet Kali Ku. Hun skulle gi melk til barn på et barnehjem i landsbyen Essau i Gambia. Snart viste det seg at landsbyen også trengte en førskole. Ny pengeinnsamling resulterte i at Little Bryn Nursery School åpnet 21. januar 1986 som den første førskolen i distriktet, på "fattigsiden" av Gambiafloden. I 2017 overtok organisasjonen Kali Ku Little Bryn som driver førskolen videre i samarbeid med Bryn og Hammerbakken skole.

1. september 2019 overtok Kali Ku en førskole i landsbyen Madiana Den fikk navnet Little Mango Nursery School etter mangolunden den ligger i. Styremedlemmer

Helge Bock

Styreleder

Ellen Lefdal

Nestleder


Ingeborg Bergem

Nestleder

Bjørn Grenness

Kasserer

Sunniva Lefdal Moen

Styremedlem

Sigrid Gillebo

Styremedlem