Samarbeidsskoler

01.06.2020

Essau Lower Basic School

Essau Lower Basic School er den offentlige barneskolen i landsbyen Essau. Den ligger bare et steinkast unna førskolen vår, Little Bryn. På ELBS går det bortimot 2000 elever, og de må gå i to skift for å få plass til alle. Dette er barneskolen våre elever skal gå videre på når de er ferdige på Little Bryn.

Elevene på ELBS og Bryn og Hammerbakken skriver brev til hverandre. Det er alltid stas når vi deler ut brev fra Norge, og spenningen er ikke mindre hos elevene på Bryn og Hammerbakken når de får svar fra sine gambiske venner.

Vi har også hatt pedagogiske drøftelser med de ansatte, støttet kursing av lærerne og sendt ned skolemøbler og utstyr. I 2012 ga vi ut en bok med gambiske eventyr. Disse ble illustrert av elevene på Bryn og Hammerbakken skole og elevene på ELBS.


Madiana Lower Basic School

Like ved siden av Little Mango Nursery School ligger Madiana Lower Basic School. Vi innledet samarbeid med skolen i begynnelsen av 2020. Så langt har vi hjulpet skolen med å støpe nytt gulv i klasserommene og noen møbler.


West African Institute for Science and Technology

Dette er en privat ungdomsskole med omkring 220 elever. Den åpnet i 2014. Skolen er grunnlagt av Dr. Momodou Jain. Han er utdannet ved universitetet i Bergen og har sitt daglige virke som professor ved universitetet i Gambia. Det er i hovedsak Kali Ku som har skaffet møbler og utstyr til skolen, også digitalt utstyr, bl.a. gjennom godt samarbeid med Bærum kommune og Utdanningsbygg i Oslo.