Endelig fikk våre koronastengte skoler åpne igjen!

31.10.2020

Gjensynsglede og smittevern

Onsdag 28. oktober kunne førskolene våre endelig åpne igjen etter å ha vært koronastengt siden mars. Store og små gledet seg veldig, og gjensynsgleden var stor. Det har blitt planlagt mye i forkant av gjenåpningen. Lokalt, både i Essau og i Madiana har lokale myndigheter, skoleledere og helsepersonell utarbeidet tiltak og rutiner i tråd med nasjonale føringer.

Rutinene er stort sett svært gjenkjennelige: rutiner for håndvask og vask av møbler og utsyr.  og størrelse på kohorter. Skolene har dessuten kjøpt inn febertermometer for å måle i pannen og tallerkener til hvert barn så de ikke skal spise av samme bollen. Myndighetene har også kommet og desinfisert alle bygg før skolestart, slik vi har sett på TV at det har blitt gjort i enkelte land. Det var blant annet en del diskusjon om barna skulle benytte munnbind, men der slik som her konkluderte man med at det var lite hensiktsmessig.

Strøm og vedlikehold

Elever og lærere på Little Bryn kunne glede seg over at det endelig var installert strøm på førskolen da de kom tilbake første skoledag. Foreløpig er det bare i to av klasserommene og på kontoret, i tillegg til utebelysning. Ved hjelp av innsamling fra elever ved Dønski videregående på humanitær dag, håper vi å kunne få strøm på Little Mango ganske snart også.

Regntiden i år var veldig kraftig i Gambia, og mange fikk problemer med for mye nedbør. Heldigvis klarte skolene våre seg bra gjennom perioden, bortsett fra litt av muren mellom skolegården og kjøkkenhagen på Little Bryn som raste. Vi må også få reparert kjøkkenet på Little Bryn, men på grunn av corona-situasjonen har vi måttet utsette dette. På Little Mango vil det være aktuelt å forhøye muren rundt førskolen og få den malt.